Reglement

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels.

Uittreksel uit het reglement: Open water duiken

 1. In open water wordt er gedoken in groepjes van minimum twee personen. Volgende personen mogen deelnemen aan duiken in open water:
  a. Duikers geslaagd in het theoretisch examen en het zwembadexamen van het Initiate Diver certificaat vergezeld van een instructeur van het V.D.C.
  b. Duikers in het bezit van een Initiate Diver certificaat, vergezeld van een duiker met Bachelor Diver certificaat of hoger.
  c. Duikers in het bezit van een Graduate Diver certificaat, vergezeld van een duiker met een Bachelor Diver certificaat of hoger.
  d. Duikers in het bezit van een Bachelor Diver certificaat, vergezeld van een duiker met Graduate Diver certificaat of hoger.
  e. Duikers in het bezit van een Instructor certificaat, vergezeld van een duiker met minstens de kwalifcaties vermeld in a.
 2. Het V.U.B. Diving Center erkent volgende brevetten als zijnde evenwaardig met het certificaat van Graduate Diver:
  a. Advanced Open Water van PADI mits 10 duiken in de BeNeLux
  b. CMAS 2-sters duiker; VVW 2-sters duiker
 3. Het V.U.B. Diving Center erkent volgende brevetten als zijnde evenwaardig met het certificaat van Bachelor Diver:
  a. Rescue Diver van PADI mits 25 duiken waarvan minimaal 5 duiken als duikleider in gelijkwaardige omstandigheden als de duik die gaat plaatsvinden of na een positieve evaluatie door een VDC instructeur.
  b. CMAS 3-sters duiker een VVW 3-sters duiker mits minimaal 5 duiken als duikleider in gelijkwaardige omstandigheden als de duik die gaat plaatsvinden of na een positieve evaluatie door een VDC instructeur.

Het uittreksel van het reglement op deze pagina is afkomstig van het huishoudelijk reglement van het V.U.B. Diving Center. Het volledige reglement is beschikbaar via volgende knop:
Reglement (12-03-2020)