Over ons Wat achtergrond over het VDC

Wat achtergrond over het VDC

Historiek

Het VUB Diving Center is gegroeid uit de vraag van professor Polk begin jaren ’80 aan professor Stanislas Wartel om een duikopleiding te willen geven aan de studenten van Fame, dat zijn studenten marine biologie. Gedurende verschillende jaren heeft dan de “Groupe Belge de Recherche Scientifique Sous-Marine” kortweg GBRS in het zwembad van Etterbeek dat georganiseerd.

Wanneer eind jaren ’80 de VUB dan een eigen zwembad bouwt, vroegen zowel professor Stan Wartel als Professor Arno Libotton aan de rector of er geen eigen duikcentrum kon worden opgericht. De rector bracht beide partijen samen en in het voorjaar van 1989 is GBRS waarmee Stan al werkte in Etterbeek gestart met een afdeling in het spiksplinternieuwe VUB zwembad. Dat GBRS is trouwens een onderdeel van het wetenschappelijk comité van CMAS, door velen wel bekend als internationale duikfederatie.

Vanaf 8 december 1991 spreken we van het “VUB Diving Center”. Vanaf dan is het een volledig onafhankelijk duikcentrum, want op die dag vindt de eerste algemene vergadering plaats, met de verkiezing van het bestuur, de goedkeuring van een intern reglement, een eigen verzekeringspolis, kortom alles om van een volwaardige vereniging te spreken.

Administratief hebben we sindsdien niet stilgezeten. Van een goed idee zijn we een feitelijke vereniging geworden en sinds 2006 een volwaardige VZW, met een Raad van Bestuur, Comité van Instructeurs en een Algemene Vergadering, maar omdat democratisch overleg het beste is voor een duikcentrum dat niet onder een federatie valt, hebben we al lang geleden gekozen om geen voorzitter te hebben. Want zoals het “Vrije” in Vrije Universiteit Brussel Diving Center geeft dat ook aan onze duikclub een meerwaarde.

Een voorsprong op de grote federaties. Wij kunnen snel inspelen op veranderingen op medisch of technisch vlak. Al onze duikers en onze instructeurs in het bijzonder zijn vrije electronen in de duikwereld en brengen zo vernieuwende ideeën, theorieën, zelfs materialen binnen in het VDC. We integreren wat goed werkt en schaffen af wat overbodig, verouderd of gevaarlijk is. Die visie dat er geen dogma’s mogen zijn – zo typisch voor de VUB - leeft dus zeker ook binnen haar duikclub. Onze leden zijn onze grootste troef. Het VDC staat open voor iedereen, maar toch zijn het doorgaans hoogopgeleide kritische geesten die geen blad voor hun mond nemen en die vaak experten zijn in hun vakgebied. Hierdoor is er een echte kruisbestuiving met het bestuur. En daar wordt het VUB Diving Center alleen maar beter door.

Hoe zit het VDC in elkaar?

De Algemene Vergadering

Uit de Statuten, Artikel 23: De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende leden van de vereniging en is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging.

De Raad van Bestuur

Huidige bestuursleden:

  • Kyan De Donder (Secretaris)
  • Maxim Buyck (Penningmeester)
  • Pascal Blockx (Materiaalmeester)
  • Esther Geboes (Verantwoordelijke gevorderde training)
  • Geert Sempels (Verantwoordelijke basisopleiding)
  • Bram Pellens (Verantwoordelijke gevorderde opleiding)

Comité van Instructeurs

Uit de Statuten, Artikel 21: Het Comité van Instructeurs heeft binnen de vereniging de exclusieve bevoegdheid over de inhoud van de duikopleidingen (zowel praktisch als theoretisch), over de voorwaarden tot het behalen van de duikcertificaten die door de vereniging worden aangeboden of uitgereikt, de examenvoorwaarden en -inhoud en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangt.

Gesubsidiëerd door: